חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

המקור לילדים להט”ב / בעלי קשיים – תשפ”ג

 

בסד

 

חז”ל אומרים שהוולד שנולד הוא מותנה במצב ההורים בזמן העיבור. למשל אמרו: אם אחד מבני הזוג חושב בזמן הזווג על מישהו אחר, זה יעשה פגם מסוים בוולד. אם הזווג נעשה באלימות זה עלול לגרום לפגם נפשי או פיזי בוולד. ועוד כהנה וכהנה דברים.

ובזה מתברר, מדוע יש כ”כ הרבה ילדים שנולדים עם נטיות הפוכות, שונות ומשונות, וכן קשיים קוגנטיביים או קשיי קשב וריכוז וכדומה, כי בעולמינו המטורף המצבים הנפשיים של ההורים מאד נזילים, וכיון שהמתירנות גדולה ביותר, והכל פרוץ ומטורף היום, ויש בגידות למכביר, ומחשבות על אחרים הם דברים קטנים, ובמציאות יש הרבה יותר ממחשבות, לכן הילדים נולדים פגומים, עם נטיות משונות.

והנה האר”י הקדוש אומר, שהיסוד (אבר הרביה) הוא כולל, והוא מקבץ אליו את כל כוחות הגוף והנפש של המולידים, הן היסוד דזכר והן היסוד דנקבה, בדומה למחשבים של היום, שמקובצים בלוחות שלהם באופן מזערי נתונים רבים ועצומים, והכל היום מסוגל להתקבץ לצורה מיניאטורית, כך גם טיפת הזרע של הזכר, והביצית של הנקבה, מקבצת בתוכה באופן מיניאטורי, את כל הכוחות הנ”ל. אולם אם הכוחות הנ”ל אינם מסודרים בסדרי הקדושה, ממילא הוולד הוא פגום, כי המיקרו שאחראי ללידתו אינו כראוי, וכפי שיש פגמים פיזיים גנטיים, כך יש פגמים נפשיים גנטיים.

המושג גנטיקה המודרני, אינו מתיחס דוקא למצב ההורים בזמן הזווג, אלא למצב הכללי של ההורים. והוא נכון. וחז”ל רק מדייקים יותר את המצב הפרטי של ההורים בזמן הזווג. אבל ודאי שאם המצב הכללי הוא מופרע, זה יתן אותותיו בוולד.

ולפיכך, אין ברירה, אלא אם ההורים רוצים שילדיהם יצאו כראוי, צריכים לתקן את דרכיהם ע”פ התורה והמצוות, הן מצד הנגלה של התו”מ והן מצד הנסתר, כלומר מן הצד הנפשי.

ובזה מתברר שאין להאשים את בעלי הנטיות השונות בהאשמות כלשהן, כי כך נולדו. הזדעזתי לראות סקר שנעשה השבוע, ובקרב הציבור החרדי הלאומי אמרו הרוב שלא יקבלו אנשים כאלו בבית המדרש שלהם, ובקהילה שלהם. הרי זה דומה בעיני, כאילו לא רוצים לקבל בקהילה שלהם ספרדי, או אדם בעל בעיות נפש, או בעיות גוף, חס ושלום. האם יתכן להפלות אדם, על סמך נטיה כלשהי שנולד איתה? האם יתכן להפלות אדם משום שנולד כעסן, ולא הצליח להתפטר מנטיה זו? והוי דן את כל האדם לכף זכות, והוי מקביל את כל האדם בסבר פנים יפות. הרי כל אלו בעלי נשמות טהורות וקדושות, ואינם אשמים בדבר, ובודאי שצריך לקרב אותם בשמחה ובאהבה גדולה.

slot qris