חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
מי אנחנו

במשך 27 השנים, מאז פטירת רבו הרב ברוך שלום אשלג, בנו של בעל הסולם, עוסק הרב אברהם מרדכי גוטליב, במסירות נפש גדולה, בכתיבה, פיתוח והנצחה של תורת מורו ורבו זצ”ל. סביבו, התקבצה קבוצה קטנה של תלמידים, ביניהם כמה מחשובי תלמידי הרב”ש אשלג.

לב הקהילה הוא בית מדרש קטן בקרית יערים שבהרי ירושלים בשם ‘ברכת שלום’ על שם אחד מחיבוריו החשובים. בבית המדרש ממשיכים המנהגים, האוירה וההווי המיוחד ממש כפי שהיו בבית המדרש הישן של הרב”ש זצ”ל. בזכות העבודה הגדולה של הרבי וחבורת התלמידים יצאו מבית המדרש ספרים רבים המגלים לעולם מתורת הרב אשלג – תורה עמוקה ונפלאה בביאורים בהירים ומדוייקים המקשרים את הלימוד לחיי היום יום – מפי תלמידו המובהק, רבינו הרב גוטליב שליט”א.

עד עכשיו, פעילות הרבי נעשתה בצנעה, הרחק מרעש העולם והאינטרנט.
היום, הבשילו התנאים, לפתוח את שערי בית המדרש, לעם ישראל בארץ ובעולם, לבוא, לטעום ולגדול מהתורה הפנימית היוצאת מבית מדרשו. אתר זה מוגש לכם כאמצעי להתחבר ולהתפתח בדרכו הרוחנית של בעל הסולם ואפשרות ללמוד בצורה מסודרת לימוד משמעותי ישירות מהמקור.

הרב גוטליב

כבר בגיל ארבע עשרה זכה הרב אברהם מרדכי גוטליב, להיכנס וללמוד עם הרב ברוך שלום הלוי אשלג, בנו בכורו וממשיך דרכו של בעל הסולם, הרב יהודה ליב אשלג.

שם נשאר ולמד אצל הרב”ש אשלג ארבע עשרה שנה יום ולילה חכמת הקבלה ודרכי עבודת ה’. לא משה ידו מתוך ידו, עד שנעשה מתלמידיו הקרובים ביותר.

הרב”ש גידל אותו כאב אוהב, השגיח עליו השגחה יתירה, כאב המשגיח על בנו.

בית המדרש וקהילת ״ברכת שלום״

בית המדרש ‘ברכת שלום’ נקרא על שם חיבורו החשוב של הרב ברוך שלום אשלג. הוא נוסד כדי להמשיך את דרכם של המקובלים רבי יהודה ליב הלוי אשלג, ובנו רבי ברוך שלום אשלג (רב“ש) – לימוד פנימיות התורה וחוכמת הקבלה, ויישום יום-יומי של התורה בכל רבדי החיים.

ייסוד בית המדרש הוא פיתוח חיים ע”פ “ואהבת לרעך כמוך” תחת הסיסמה של “יחד שבטי ישראל”.

בית המדרש מאגד בתוכו פעילות של אנשים ונשים מכלהחוגים ומכל העדות, אשר חפצים ללמוד לימודי אמונה ואהבת אלוקים ואדם.

הרב יהודה ליב אשלג - בעל ה״סולם״

רבינו הקדוש רבי יהודה ליב הלוי נולד בוורשא, בה’ בתשרי תרמ”ו (1886).
בגיל ארבע עשרה כבר ידע ושלט בכל התלמוד על בוריו, בגיל שבע עשרה קיבל בעל הסולם סמיכה לרבנות, ע”י גדולי הרבנים של ורשא. לאחר חתונתו נעשה תלמיד מובהק אצל נכדי “היהודי הקדוש”, האדמורי”ם מקאלושין ופרוסוב זצ”ל. בעל הסולם היה גם תלמיד מובהק של האדמו”ר רבי יששכר דב רוקח מבעלז זצ”ל.

הוא התייגע למעלה מן הכוח האנושי בעבודת השי”ת ובלימוד חוכמת הנסתר, עד שהתגלה אליו בוורשא אדם נסתר אחד, אשר פתח לו את הדרך להשיג במראות השמיים את העולמות העליונים הנזכרים בחוכמת הקבלה, ומאז הלך בעל הסולם הלוך וגדול בחוכמת זו, עד שנעשה יחיד בדור.

הרב ברוך שלום אשלג ה״ברכת שלום״ (הרב״ש)

נולד בוורשה בפולין, בז’ בשבט תרס”ז. משחר ילדותו, נתגלה כבעל כישרונות נדירים. כבר בגיל תשע, צירפו אביו, רבי יהודה ליב אשלג, לקבוצת תלמידיו המובחרים.

בשנת תרפ”ב (1921) עלה רבי יהודה ליב אשלג לארץ ישראל, והתיישב בירושלים. רבי ברוך שלום זצוק”ל למד אז, בהיותו בחור צעיר, בישיבת “תורת אמת” של חב”ד. התמדתו ושקידתו לא ידעו גבולות.

בן עשרים בלבד, הוסמך רבי ברוך שלום לרבנות ע”י רבה של ירושלים, הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד זצוק”ל, אשר כינהו בתארי כבוד מרובים.

במשך כל השנים, עד לפטירתו של אביו הקדוש, ביוהכ”פ שנת תשט”ו, היה דבוק אדמו”ר “הברכת שלום” זצוק”ל ללא סייג באביו, ולא החסיר ולו גם שיעור אחד. באותן שנים אשר כיהן אביו כרבה של “גבעת שאול” בירושלים, נעור היה בחצות, וצועד לילה לילה מביתו בעיר העתיקה עד לגבעת שאול. לא הרתיעוהו המרחק הרב, או תקופות המתיחות שהיו אז בין יהודים לערבים.

slot qris