חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
הרב גוטליב

כבר בגיל ארבע עשרה, זכה הרב אברהם מרדכי גוטליב, להיכנס וללמוד עם הרב ברוך שלום הלוי אשלג, בנו בכורו וממשיך דרכו של בעל הסולם, הרב יהודה ליב אשלג.

שם נשאר ולמד אצל הרב”ש אשלג במשך ארבע עשרה שנה, יום ולילה, חכמת הקבלה ודרכי עבודת ה’. לא משה ידו מתוך ידו, עד שנעשה מתלמידיו הקרובים ביותר.

הרב”ש גידל אותו כאב אוהב, השגיח עליו השגחה יתירה, כאב המשגיח על בנו.

הרב גוטליב זכה לשמשו ולשהות שעות רבות במחיצתו. מתוך כך למד רבות, לעיתים יותר ממה שניתן היה ללמוד בשיעורים עצמם. השהייה היום-יומית במחיצתו, נתנה באופן מוחשי הבנה, היאך היא דמותו ומסכת חייו של אדם קדוש המאמין בה’ באמת.

ע”פ הוראת רבו, למד הרב גוטליב בבחרותו, יותר מעשור בישיבת “בית מאיר” בבני ברק. שם, התחנך בשיטת הלימוד הליטאית אצל הרה”ג רבי זלמן רוטברג שליט”א, תלמידם של רבי ירוחם ממיר ורבי שמעון שקופ זצ”ל.

עד מהרה, לבקשת רבו הרב”ש אשלג, החל הרב גוטליב, ללמד קבוצת אברכים שיעורים בחכמת הקבלה, וכמו כן החל לערוך את כתבי רבו בהסכמתו ותמיכתו.

בה’ בתשרי תשנ”ב נפטר מורו ורבו הרבי הרב”ש זצ”ל. באלול, החודש האחרון לחייו, שאל אותו תלמידו בדאגה: ‘מה נעשה בלעדיך?’ וענה לו הרב”ש: ‘אתה עוד תעשה בשבילי הרבה מאוד’. ואכן מיד לאחר פטירתו המשיך בעריכת כתביו של מורו ורבו ביתר שאת ויתר עוז.

לאחר פטירת האדמו”ר “הברכת שלום”, עזב הרב גוטליב, בשנת תשנ”ג, את בני ברק, ועבר להתגורר בקריית יערים. זמן קצר לאחר מכן, הקים שם את בית המדרש “ברכת שלום” לפנימיות התורה, ובו החל להעביר שיעורים בחוכמת הקבלה על פי דרכו של בעל הסולם, לפנות בוקר ובערבים. 

לאחר כמה שנים –

לבקשת תלמידיו של האדמו”ר רבי ברוך שלום הלוי אשלג, 

שראו ברב גוטליב ממשיך דרכו, 

קיבל על עצמו את ההנהגה כאדמו”ר חסידות אשלג-טלזסטון.

הקהילה בטלזסטון מונה משפחות רבות מכל רחבי הארץ ומכל החוגים והזרמים, אשר המשותף לכולם שרוצים ללכת בצוותא בדרכו של רבנו בעל הסולם על פי הדרכתו של הרב גוטליב.

 

ביחד עם תלמידים נוספים של הרב”ש, ייסד הרב גוטליב את הוצאת הספרים, ומאז ועד היום הוציאה עשרות ספרי קבלה ועבודת ה’. הרבי עשה ועושה עבודה עצומה בעריכת ביאורי הרב”ש באופן המגלה את תורת בעל הסולם לציבור הלומדים בעמקות ובהבנה נפלאות.

הרבי שליט”א ממשיך לעבוד במסירות נפש עצומה ללמד לכל החפצים בכך את חוכמת הקבלה והחסידות בדרך רבותיו. הוא מלמד כמה שיעורים בכל יום בבית המדרש בקריית יערים, ברחבי הארץ וכן באינטרנט.

סיפור חייו של הרב גוטליב מנקודת מבט אישית:

slot qris