חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

שם הוי”ה במדיטציה – מאמר מחודש אלול תשפ”ב

 

בסד

 

ציור שם הוי”ה כפשוטו:

מתחילים לצייר את שם הוי”ה כפשוטו, ועוברים על האותיות אחת אחת כמה פעמים:

י

ה

ו

ה

 

אח”כ משמעות כללית:

התפשטות רצונו להיטיב לנבראיו דרך מדרגות שונות אל תודעת הנברא, שהיא ה’ האחרונה של שם הוי”ה.

 

אח”כ משמעות פרטית:

י – הופעת האור האלוקי בתודעת הנברא בכללות.

ה – תגובת תודעת הנברא לאור האלוקי – רוצה להשפיע ולמסור את עצמו אל האור, להתבטל אליו, להיות כמוהו.

ו – השתוקקות הנברא לקבל את מציאות הבורא בתוך התודעה, ממוזגת מהשפעה וקבלה – בכל זאת גם לי יש חיים אינדיוידואליים.

ה – השתוקקות מוחלטת של הנברא וגעגועים אדירים לבורא. כאן נשלם הרצון לקבל לתועלת עצמו, שרוצה שהבורא ישרת אותו, וצריך להתחיל לעבוד על עצמו, לתעל את הרצון לקבל לתועלת אלקים ואדם.

 

משמעות פרטית אחרת:

י – הופעת גבר בחיי האשה.

ה – תגובת האשה הראשונית לגבר – רוצה להשפיע ולמסור את עצמה אליו.

ו – רוצה גם לקבל וגם להשפיע.

ה – רוצה רק לקבל אותו, רק להנות לתועלת עצמה, שהוא ישרת אותה, וצריכה להתחיל לעבוד על עצמה.

 

משמעות פרטית נוספת:

י – הופעת רב בחיי התלמיד.

ה – תגובת התלמיד הראשונית לרב–מואר, מתלהב, רוצה להשפיע ולמסור את עצמו אליו.

ו – רוצה גם לקבל וגם להשפיע.

ה – רוצה רק לקבל אותו, רק להנות לתועלת עצמו, ובעצם הרב צריך לשרת אותו, ואז התלמיד צריך להתחיל לעבוד על עצמו.

 

וכו’.

 

 

slot qris