חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

חוקי אייזיק ניוטון

בסד

 

 

א.  חוק ראשון של ניוטון: חוק ההתמדה

החוק הראשון קובע שכל גוף יתמיד במצבו, כל עוד אין כוחות חיצוניים שפועלים עליו. כלומר בהיעדר כוחות חיצוניים, גוף השרוי במנוחה ישאר במנוחה, וגוף נע יתמיד בתנועתו במהירות קבועה בקו ישר.

שורש רוחני: מקביל לעיצוב הרצון לקבל, הרצון לקבל מצד עצמו, ללא גורמים סביבתיים, הריהו נע ופועל לפי איך שנולד באדם, מסיבוב הגורם התורשתי, ע”פ התכונות בכמות ובאיכות, כפי שהוריש לו הגורם התורשתי.
זה גם מקביל לסדר האו”י הבא מעילא לתתא, והוא קבוע בכל המציאות, ללא שום שינוים. בדומה לרמ”ח איברים ושס”ה גידים שהם קבועים בכל המין האנושי, ללא שום הבדלים.

 

ב.  חוק שני של ניוטון: חוק התאוצה

החוק השני קובע שתאוצה של גוף היא תמיד פרופורציונית לכח שפועל עליו, ובאותו כיוון. מקדם הפרופורציה הוא מסה של הגוף.

כל גוף הפועל עליו כוח חיצוני משנה את מהירותו ביחס ישר לכוח וביחס הפוך למסתו.

שורש רוחני: הרצון לקבל אמור לשנות תאוצה, ולנוע לכוונים שונים, בהתאם לכוחות סביבתיים חברתיים הפועלים עליו, או בהתאם לתרחישים שונים המתרחשים סביבו, כגון: עליית מחירים, מלחמה וכדומה. אבל ככל שהרצון לקבל בעל כובד יותר גדול, תידרש התערבות חיצונית יותר גדולה.
אפשר להסביר זאת גם בסדר האו”ח.
אפשר לתאר את יחסי הגדלים במשוואה כך:
 F=ma
 F=כח- התגברות
m = מסה – עוביות
a = תאוצה.
 אם מפעילים כח על גוף, להזיז אותו, הכח שידרש תלוי במסה של הגוף, ובתאוצה שלו, ואם הוא נח, עדיין יש עליו את כח הכבידה.
העבודה שתידרש על הרצון לקבל, היא מותנית במסה, דהיינו בגודל העביות של הרצון לקבל, וכן בתאוצה שלו, כלומר בכוחות השונים הפועלים עליו, כמו: כוח החינוך, הכוחות התורשתיים השונים, הכוחות של המדיות שהוא נתון לשליטתם.

 

ג.  חוק שלישי של ניוטון: חוק הפעולה והתגובה

חוק זה דן בכוחות הפועלים ביחסי גומלין בין גופים. החוק קובע כי כאשר גוף מפעיל כוח כלשהו על גוף אחר, הגוף האחר יפעיל כוח השווה בעוצמתו אך מנוגד בכיוונו על הגוף הראשון.

כאשר גוף מפעיל כוח על גוף אחר, הגוף האחר יפעיל אותו הכוח על הגוף הראשון.

פירוש: כאשר גוף חיצוני מפעיל כוח של רצון להשפיע על הרצון לקבל, הרצון לקבל יפעיל כוח התנגדות באותה עוצמה הזהה לכוח שהפעיל הגוף החיצוני. וכן להפך: כאשר גוף חיצוני יפעיל כח של רצון לקבל על הרצון להשפיע, הרצון להשפיע יחזיר מלחמה באותה עוצמה.
כל הגופים מושכים זא”ז, אבל הכוח השולט הוא כוח המשיכה של כדור הארץ, שמרמז על כוח הרצון לקבל העצמותי.

slot qris