חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

לוח שאלות לענינים:פ”ז-מתי תתמלא גם בחי”ד מהאור העליון? מהו הגורם לבריאת העולמות? מהו החפץ הנרצה מתורה ומע”ט? מהו גמר תיקון? מהו השרש של הקילקולים? למה אי אפשר להפך כלי קבלה להשפעה זולת כאן בעוה”ז? ק”ה- מהי המשמעות של המשכה בלתי ישרה מן המאציל?

כל נושאי הקורס

slot qris