חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

מה משמעות המתנות הגשמיות שמבטיח ה’ ליעקב? האם באמת מדובר בשטח אדמה וילדים?
וילן שם וישכב במקום ההוא-זמן הסתלקות המוחין, הסתרה
הצדיק עובר למצב של “שינה” כדיי לאבד את מדרגותיו הישנות ולזכות למדרגות חדשות
מה עניין כל המסע הרוחני הזה, לשם מה נצרך כל הביטול העצמי הזה הנקרא גם “שכיבה”?
כיצד עובר הדיבור האלקי באדם ומדוע הרגש המציאות האלקית הוא כה חיוני לקיומנו?
יראת אלקים היא מדרגת המלכות הנקראת בית אלקים והיא שער השמיים
לשם מה נצרכת לנו היראה?
שיעורו של הרב אברהם מרדכי גוטליב בפרשת ויצא תשפ”א

slot qris