חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

ה’ שמעתי שמעך – סט ד’ כרכים

ארבעה כרכים עם למעלה מ-1000 עמודים ובהם כתבים נפלאים ויקרים מאוד של שמונה מחשובי תלמידי המקובל האלוקי רבי יהודה לייב אשלג זצוק”ל מחבר פירוש הסולם על הזהר הקדוש. הכתבים הללו כוללים בתוכם רעיונות וענינים נשגבים בחכמת הקבלה ובעבודת ה’ כפי ששמעו התלמידים מרבם הקדוש.

כרכים א’-ב’ – מאמרים נפלאים שכתב האדמו”ר רבי ברוך שלום הלוי אשלג -הברכת שלום זי”ע כפי ששמע מאביו רבי יהודה לייב אשלג- בעל הסולם זי”ע העוסקים בענייני עבודת ה’, אמונה, השקפה וחכמת הקבלה. כולל שני כרכים: הראשון – מאמרים, השני – אמרות ומאמרים בנושאי שבתות חגים ומועדים.

כרך ג’ – כולל את החיבורים: פני משה – רעיונות קדמוניים של רבנו בעל הסולם כפי שנכתבו ע”י תלמידו רבי משה מרדכי שולץ זצ”ל, שהיה תלמיד-חבר לבעל הסולם בוארשה, אדם בעל שעור קומה רוחני בפני עצמו, מחשובי חסידי גור באותה התקופה. המאמרים שכתב הם פירות ביכורים קדמוניים מפרי רוחו הכבירה של רבנו בעל הסולם וניכרים בהם השילוב הנדיר והנפלא בין חכמת הקבלה לחכמת עבודת ה’ והחסידות. צבי לצדיק – כתבים של אחד מגדולי תלמידיו של בעל הסולם- רבי יהודה צבי ברנדווין זצ”ל, שהיה מראשוני התלמידים של בעל הסולם, ופעל במסירות נפש להפצת תורתו וספריו. ברכת משה – חיבור יקר ונפלא מרבי משה ברוך למברגר זצ”ל משמשו ותלמידו של רבנו בעל הסולם. מאמרים אלו שרשם מפי רבו הקדוש כוללים הדרכות פרטיות וכלליות בעבודת ה’, וניכרת בהם גדלותו של רמב”ל שהיה עובד ה’ בדרגות עלאיות של דורות קודמים. כולל כתבים שיוצאים לאור בפעם הראשונה. חוות יאיר – מאת רבי משה יאיר ווינשטוק זצ”ל, מתלמידיו הראשונים של בעל הסולם, איש אשכולות שחיבר בעצמו למעלה מ-80 ספרים. כולל הדרכות ורעיונות נפלאים בנושאי עבודת ה’ וחכמת הקבלה כפי ששמע מפי בעל הסולם- רבו המובהק.

כרך ד’ – כולל את החיבורים: יד בנימין – מאמרים מרבי בנימין סינקובסקי זצ”ל, מחשובי תלמידי רבנו בעל הסולם, כפי ששמע מפי קודשו בעניני חכמת הקבלה, עבודת ה’, פרשיות השבוע, חגים ומועדים וענינים כללים הקשורים לאותה התקופה. חומר רב ונפלא הכולל כתבים שיוצאים לאור בפעם הראשונה ונותן ללומד הרחבה ועומק נוסף בלימוד שיטתו של רבנו בעל הסולם זצוק”ל. וישאל דוד בה’ – קונטרס מאת רבי דוד מינצברג זצ”ל, מתלמידי רבנו בעל הסולם, אחד ויחיד בחבורא קדישא של עובדי ה’. חיבור זה בנוי מחידושי תורה של ר”ד עצמו מעורבים מדברים ששמע מרבו בעה”ס זי”ע. וילקט יוסף – רעיונות קצרים ופנינים שכתב רבי יוסף ויינשטוק זצ”ל ממה ששמע מרבנו בעל הסולם בו היה דבוק בכל ליבו ומאודו. ארבעה כרכים בהוצאה חדשה, מפוארת ומהודרת עם הגהות, תיקונים והערות וביאורים מרבי אברהם מרדכי גוטליב שליט”א תלמידו של הברכת שלום זצוק”ל.

250.00

↓ 11%

slot qris