מדוע, כביכול, צריך ה’ תרומות מעם ישראל? מה המטרה בזה?
באיזה אופן צריכה להיעשות התרומה?
מאלו חומרים עשוי המשכן?
במה מתפאר הקדוש ברוך הוא?
שיעורו של הרב אברהם מרדכי גוטליב תשפ”א

Cart
  • No products in the cart.