מדוע, כביכול, צריך ה’ תרומות מעם ישראל? מה המטרה בזה?
באיזה אופן צריכה להיעשות התרומה?
מאלו חומרים עשוי המשכן?
במה מתפאר הקדוש ברוך הוא?
שיעורו של הרב אברהם מרדכי גוטליב תשפ”א

כל נושאי הקורס

Cart
  • No products in the cart.