מהי עבודתינו בחודש אלול ? מהי המשמעות האמיתית והשלמה של תשובה ? שיחה קצרה מהרב גוטליב שליט”א בענין אלול