על מה מרמזים המושגים של איש ואישה?
למה לנו לאהוב את זולתנו? מה זה נותן לנו?
מה השורש הפנימי של עניין פרי’ה ורבי’ה?
שיעורו של הרב אברהם מרדכי גוטליב בפרשת תזריע תשע”ד

Cart
  • No products in the cart.