חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
מה תכלית חיינו ? מה יכולה להוסיף לנו חכמת הקבלה ופנימיות התורה לחיים ? איך נוכל להבין את תפקידנו בעולם דרך לימוד חוכמה זו ? בסדרת שיעורים זו תוכלו למצוא תשובות וכיווני חשיבה כפי שמלמד אותם הרב גוטליב שליט”א בצורה בהירה נגישה ונוגעת לחיים של כל אחד ואחת. במאמר יסודי זה עוסק רבנו בעל הסולם בשני עניינים מרכזיים – לימוד התורה – אופן הלימוד הנכון, תכלית הלימוד וחשיבות הלימוד של חוכמת הקבלה. סדר ההתפתחות הרוחנית ומדרגות בהשגת ההשגחה האלוקית. בהקדמה זו מבוארים מושגים מרכזיים בפנימיות התורה – אהבה ויראה, גילוי והסתר באופן בהיר המיוחד למאמר זה.

כל נושאי הקורס

slot qris