והיה כי תבא אל הארץ. מתי אדם יודע שהוא נמצא בארץ ישראל?
ולקחת מראשית כל פרי האדמה…ושמת בטנא-מה הפירוש בפנימיות?
מה ההבדל בין תורה עליונה לתורה תחתונה?
מה צריך להגיד לה’ כשבאים אל הכהן?
למה צריך להזכיר את כל הרע שהיה בעבר?
שיעורו של הרב אברהם מרדכי גוטליב בפרשת כי תבא תש”פ

כל נושאי הקורס

Cart
  • No products in the cart.