בהר

בחוקותי

במדבר

נשא

בהעלותך

שלח

קרח

חקת

בלק

פנחס

מטות

מסעי

דברים

ואתחנן

עקב

ראה

שופטים

כי תצא

כי תבוא

נצבים

וילך

האזינו

וזאת הברכה

תוכן השיעור
0% הושלמו 0/1 שלבים