חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
אהבה, יראה או אמונה? מה הכי חשוב? (חלק א')
אהבה, יראה או אמונה? מה הכי חשוב? (חלק א')

אהבה, יראה או אמונה? מה הכי חשוב? (חלק א’)

רבי עקיבא אומר “ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה”.

אבל התורה אומרת ” מה ה’ אלקיך שואל מעמך כי אם ליראה אותו”

אם כך הדרישה העיקרית מהאדם היא יראה. שאם מקיים מצוות יראה כבר נכללים בזה כל התורה והמצוות ובתוכן ואהבת לרעך כמוך.

אבל לפי דברי רבי עקיבא זה להיפך, שהיראה נכללת בכלל הגדול של ואהבת לרעך כמוך.

להוסיף על הבלבול אמרו חז”ל בברכות “סוף דבר הכל נשמע את האלקים ירא ואת מצוותיו שמור כי זה כל האדם”.

וחז”ל במכות אמרו שבא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה.

אז מה הכי חשוב? אהבה? יראה? אמונה?

נעמיק קצת בכל אחת מהן.

העיקר לזכור תמיד שמטרת הבריאה היא להטיב לנבראיו. זוהי כל הסיבה שהבורא ברא את כל הבריאה שאנו מכירים.

איך זה קשור לאמונה, יראה ואהבה?

אם כך שלושת אלה מכשירים לנו את הכלים לקבלת כל הטוב והעונג שהבורא רוצה להטיב לנו.

איך אמונה יראה ואהבה מכשירים את הכלים?

אמונה, ובכלל זה בטחון נותנים קודם כל להאמין במטרה. שמטרת הבריאה היא שהבורא רוצה להטיב לנו. גם צריך בטחון של כל אחד שמדובר גם עליו שיגיע אל המטרה שהבורא יתן לו את כל הטוב והעונג. לא רק יחידי סגולה. להאמין ולהיות בטוח שזה שייך לכל הנבראים ללא יוצא מהכלל. ומתוך אמונה ובטחון שהוא יכול להגיע אל המטרה לא יתייאש באמצע המערכה, ויאמין שיכול הקב”ה לעזור גם לאיש כמוהו להגיע אל המטרה הסופית להידבק בה’ ובכל הטוב שבו בלי שום ספק בכלל. כי לא ידח ממנו נידח.

יראה –

במדרש רבה פרשת ‘וזאת הברכה’ נאמר “אמר הקב”ה לישראל חייכם, כל החכמה וכל התורה דבר קל הוא, כל מי שמתירא אותי ועושה דברי תורה, כל החכמה וכל התורה בלבו”.

אם כך בכדי לזכות לאמונה צריך להקדים יראה כמו שנאמר בהקדמת הזוהר כי היראה היא מצוה הכוללת כל המצוות שבתורה, להיותה השער לאמונתו יתברך, שלפי התעוררות יראתו כן שורה בו האמונה בהשגחתו יתברך.

ומסיים ואומר שהאדם צריך לפחד אולי לא יוכל להשפיע נחת רוח לבורא?

ולא שהיראה תהיה לתועלת עצמו. אם כך השער לאמונה הוא יראה.

ובכדי להגיע לפחד שלא יוכל להשפיע נחת רוח ליוצרו אז צריך קודם רצון וחשק להשפיע. ומאיפה ישיג רצון כזה? ממש תכונה חדשה בטבע האדם לרצות להשפיע לזולת ולא לרצות רק לתועלת עצמי?

לשם כך יש עצה מעולה אחת, להתאסף כמה יחידים שיש להם רצון כזה לצאת מאהבה עצמית, וכשמתאחדים נעשים כמו גוף אחד ואותו רצון להתגבר על אהבה עצמית גודל אצל כל אחד מהיחידים בכח הקבוצה כולה. זה רק בתנאי שכשמתאספים יחשוב כל אחד שהוא בא עכשיו בשביל לבטל את האהבה העצמית. במקום לחשוב איך למלא את הרצון לקבל שלו יחשוב עד כמה שאפשר רק על אהבת הזולת. רק כך יוכל לקבל רצון וצורך לתכונה החדשה של רצון להשפיע.

  • המשך יבוא בשבוע הבא בע”ה –

 

slot qris