חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

עולם נגלה ועולם נסתר – תשפ”ג

הנגלה הגשמי, הנסתר הפסיכולוגי, הנסתר האלוקי

 

בסד

 

עולמנו בנוי מנגלה ונסתר. ראשית, בורא העולם הוא נסתר, אין לו שייכות לחומר זמן ומקום, ואילו היקום עצמו שברא הוא נגלה. וכן בכל אדם הנשמה נעלמת, שהיא חלק אלוק ממעל, הרצון להשפיע אהבת הזולת האמיתית היא נעלמת, ואילו החלק הגופני שבנפש, הרצון לקבל הנאה ותענוג הוא נגלה. הנפש האלוקית נעלמת, ואילו החלק של הנפש הבהמית – מגולה.

בכל ענין בעולמנו, יש חלק נסתר וחלק נגלה, לכן אמרו חז”ל: “אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו”, ואמרו “והוי דן את כל האדם לכף זכות”, כי לא מה שאתה רואה, זו האמת הריאלית.

יש לחלק לג’ חלקים: א) הנגלה הגשמי. ב) הנסתר הפסיכולוגי. ג) הנסתר האלוקי.

דוגמאות:

א) הנגלה הגשמי: חבורת אנשים יושבת ולומדת ועוסקת בתורה.

ב) הנסתר הפסיכולוגי: יתכן, רוצים סיפוק נפשי, או רוצים בריחה ממשהו, לכן עוסקים בתורה. יתכנו סיבות פסיכולוגיות שונות.

ג) הנסתר האלוקי: הקב”ה מסבב שיעסקו בתורה, למען שיתקרבו קמעה למאור האלוקי שבתורה, בכדי שיתקרבו אליו.

*

א) עולם נגלה גשמי: רבקה פוגעת בחברתה שושנה, ובאה בביקורת עליה, ויורדת עליה, ומכלימה אותה ופוגעת בה. נראית רעה, מרשעת, חולה.

ב) עולם נסתר פסיכולוגי: יתכן, אותה אשה שפוגעת בחברתה, רבקה, בעצם מציינת מצוקה של עצמה, חולשה של עצמה, והיא בפגיעתה בעצם מציינת – אני צריכה עזרה, אנא תעזרו לי. כל הפוסל במומו פוסל, רבקה מודיעה על המומים שלה, וצריכה בעצמה עזרה.

ג) עולם נסתר אלוקי: א) הקב”ה פונה לשושנה, דרך אותה רבקה, ושושנה צריכה לשמוע את הביקורת שהשי”ת שולח לה, ולהפיק לקחים. ב) כולנו נשמה אחת, פגיעה של אבר אחד מן הגוף באבר אחר, מעידה על חולי מסוים, של כללות הגוף, שכללות הגוף צריך לדאוג לרפואת עצמו.

*

א) עולם נגלה : כוכב, מוצלח,  בעולם החילוני – זמר מצליח, שחקן, ספורטאי קוטף פרסים, בעולם החרדי – נואם בחסד עליון, מקים ישיבות, חסידים רבים, מקים פרוייקטים של חסד. כולם מקנאים בכאלה.

ב) עולם נסתר פסיכולוגי: יתכן, התרסקות פנימית. ההצלחה מגדילה את הרצון לקבל, את התאוות, עימהם גם גודל התסכול, הרצון בפרסום, בעוד ובעוד הצלחות.

חוסר בטחון עצמי עומד מאחורי כל זה, כי בלי כל זה, מה אני שווה? לעומת אנשים שבטוחים בעצמם, ושלווים, אינם זקוקים להוכחות הצלחה, בכדי להיות בטוחים שהם שווים.

ג) עולם נסתר אלוקי: ניסיון העושר, האם אתה מודע לזה שהכל מאת הבורא? האם אתה יודע לכופף את הצלחתך לבורא עולם? האם אתה יודע לנתב את הצלחתך להאדרת הקדושה, התורה ושמו של הקב”ה?

*

א) עולם נגלה גשמי: מלחמת רוסיה אוקראינה, אבידות, התרסקות, הרס תשתיות וחיי אדם וכו’.

ב) העולם הנסתר הפסיכולוגי: מלחמת שליטה וכוחניות בין המנהיגים בעיקר.

ג) העולם הנסתר האלוקי: אומרים חז”ל אין פורענות באה לעולם אלא בשביל ישראל. כל זה בכדי שעם ישראל יחזרו בתשובה. כל מלחמה, או אסון טבע, הכל לגלות גדלותו המוחלטת של הבורא, להביא אימה בלב האדם, שיהיה מוכרח להתחבר לבורא.

*

א) עולם נגלה גשמי: זוגיות טובה, הבעל מנשק את אשתו, האשה משבחת אותו נותנת לו מתנות, מתנהגים מצוין אחד לשני.

ב) עולם נסתר פסיכולוגי: יתכן, הכל מתוך אינטרסים שונים, רצון עז ליחסי גוף, פחד מגירושין, פחד מפירוק הילדים וכו’.

ג) עולם נסתר אלוקי: האלקים מסובב את הכל, גם את הגשמי, גם את הפסיכולוגי, ומתוך שלא לשמה מגיעים לשמה. מתוך אינטרסים לומדים לאט לאט על ערך אהבה טהורה.

*

הגשמי – הכל צואה, הכל עתיד להתרקב. גם העולם הנסתר הפסיכולוגי נחשב לגשמי.

הרוחני – נצחי

יחס הפוך בין גשמי לרוחני.

גשמי – בהתחלה נפלא וטעים, וככל שיותר מתקרבים מרגישים יותר אפס.

רוחני – בהתחלה כלום, ובסוף נפלא.

slot qris