חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

סגולות הברכות – תשפ”ג

 

בסד

 

איך יתכן שאדם פועל פעולה ממשית ע”י ברכה?

אנשים הולכים לצדיקים ומבקשים שיברכו אותם.

מהי הסגולה של ברכות, ומהי הממשיות של דיבורי פה?

 

דיבוריו של הקדוש ברוך הוא

לגבי הקב”ה כתוב “במאמרו ברא שחקים”, דיבורי הקב”ה בוראים מציאות. מה שייך אצל הקב”ה בכלל, מחשבות, דיבורים? הלא אין לו גוף ואין לו דמות הגוף?

תשובה: מדברים הכל כלפי האדם.

תחושות פנימיות אני מגדיר כהקב”ה רוצה.

תחושות יותר חיצוניות אני מגדיר כהקב”ה מדבר.

עוד יותר חיצוניות, אני מגדיר כהקב”ה עושה.

אולם אליבא דאמת –

הרצונות שלי מגדירים רצונות אצל הקב”ה, כי הרצונות שלי באים ממנו.

המחשבות שלי מגדירות מחשבות אצל הקב”ה, כי הן באות ממנו.

הדיבורים שלי מגדירים דיבורים אצל הקב”ה, כי הם באים ממנו.

 

הצדיק המברך

אדם שדבוק בבורא עולם בהשוואת הצורה, כלומר שרוצה להשפיע כמוהו, ומקיים את התורה והמצוות באופן של השפעת נחת רוח לזולתו, כלומר מחשבותיו ורצונותיו זהים למחשבות של הבורא ולרצונותיו, כי רצונותיו ומחשבותיו יתברך הם התורה והמצוות, ובאם אדם דבוק בתורה ובמצוות, בחיצוניות ובפנימיות, אזי הוא מתחבר עם הבורא ומואר אלוקות בתודעתו, וממילא כפי שהבורא יתברך שולט על היקום כולו ועל כל בני האדם, כך גם הצדיק הדבוק בבורא ומכיל את הבורא בתודעתו, יכול לשנות  סדרי בראשית, יכול לפעול בטבע כרצונו, ויכול אף לברך אנשים, דכיון שהוא דבוק בבורא עולם, ממילא ברכותיו נמשכות ממקור כל הברכות, מבורא העולם, וע”י ברכתו, שהיא בעצם רצונו של הצדיק, נפעלות פעולות כפי רצונו, ועושות שינוים בעולם הפרטי של האדם, ובעולם הכללי.

ביטוי שהתבטאו חז”ל: שכינה מדברת מתוך גרונו, כלומר דיבורו של הצדיק כדיבורה של השכינה, מחמת זכותו של הצדיק ורצונו להשפיע. ממילא נבין, שברכתו של הצדיק, שנובעת מתוך רצונו הטהור והאוהב, אכן מועילה לכל הדבק בה.

לכן אנו מוצאים שהצדיקים בירכו את צאצאיהם, יצחק בירך את בניו, יעקב בירך את בניו, וכו’.

 

האדם המתברך

יש אנשים שמשתמשים בצדיק כפי שמשתמשים בכספומט, מכניסים כרטיס, ומוציאים ברכות. אבל לא זו הדרך הנכונה. ברכה סתם היא קיצור דרך.

 

מהי הברכה הגדולה ביותר?

שאדם יצליח לעבוד על עצמו. לא שאדם יקח ברכה מן הצדיק, וימשיך לעשות מה שהוא רוצה, אלא צריך שהצדיק יברך אותו, שיעשה מה שהקב”ה רוצה, ויצליח להתגבר על עצמו, ולבטל את רצונותיו כלפי רצון השי”ת. שתהיה לו דרך בעבודת הבורא, זו ברכה אמיתית, שתמיד ידע איך להפעיל את מערכת האמונה בכדי להיצמד לה’, ולהיות איתו, ולהדבק בו.

לכן, אין זו דרך כלל ללכת לאדם צדיק לבקש ברכה, כי אם יש לאדם יסורים גשמיים, או נפשיים או רוחניים, הם לא באו לו במקרה, אלא מפני שצריך לתקן משהו, לכן הדרך היא ללכת לאדם צדיק, שיתן הכוונה באיזו דרך הכי טוב לי, ללכת בעבדות ה’. אבל ללכת לצדיק ורק לבקש ברכה, ולסמוך את החיים שלי על ברכותיו, ואני אמשיך לעשות מה שאני רוצה, זו אינה דרך נכונה. כי אין זה פתרון כלל ליסורים.

 

בכדי לברך צריך שיהיה אכפת מצער הזולת

בעולמנו יש הרבה רבנים,  ומשפיעים, ומרצים, ולכולם קהל מאזינים, ומעריצים, וחסידים, ובאופן טבעי הקהל הזה מבקש ברכות מן הרבנים. הרבנים צריכים להיות כנים עם עצמם, לא לכל אחד יש אפשרות לברך את הזולת. אדם צריך לבדוק אם בכלל אכפת לו מן הזולת, אם צער הזולת נוגע לו. רק כאשר אדם מסוגל להשתתף בצער הזולת, אז יכול להתפלל עבורו, ולהמשיך עבורו ברכה מן השמים, אבל אדם רגיל, שחי ע”פ טבע האהבה העצמית שלו, אין לו כלל אפשרות להתפלל עבור האחר, ואין לו אפשרות להמשיך עבורו שום ברכה. כי אכפת לו רק מעצמו, ואינו מסוגל לבוא למצב שאכפת לו מאחר. ממש כפי שלחיה אין שום אפשרות שיהיה אכפת לה מצער חברתה.

 

איך אפשר לקבל ברכה?

צריך שתהיה השתוות הצורה בין המקבל למשפיע, בין התלמיד לבין הרב, עצם השתוות הצורה יוצרת את מעבר הברכה מן הצדיק לבין המקבל ממנו, כי אין אור אלוקי יכול לעבור לכלי, אלא א”כ הכלי מזדכך ומשווה את צורתו לאור. הברכה יכולה לעבור גם ללא דיבור, אלא באופן מטפיזי, כי השוואת הצורה גורמת אוטומטית למעבר האור מתודעת המשפיע לתודעת המקבל. כמו שמחשבות עוברות, כך הארות עוברות ורצונות עוברים.

 

סוגי ברכות

להטבה גשמית, או להטבה נפשית, או להטבה רוחנית. להטבה רוחנית, ודאי צריך להשתוות הצורה כנ”ל, אבל האם להטבה גשמית או נפשית גם צריך להשתוות הצורה? תשובה: אפילו תרופה גשמית צריכה להשתוות עם הרופא, נכונות של הרופא ונכונות של המתרפא, וגם צריך מצב גופני מתאים בכדי שהתרופה תיספג בו. עאכ”ו שמדברים על הטבה נפשית או רוחנית, ודאי צריכה להיות השתוות והתחברות בין המשפיע והמקבל, התאמה ביניהם, נכונות של שניהם, זה להשפיע וזה לקבל, וגם הכנת הכלים לקבל את ההשפעה הזו, שלא תאבד מהם.

 

מהי הדרך הנכונה לצדיקות – מנותק מן הבריות, או מעורב עם הבריות

נשאלת השאלה – אם אדם רוצה להיות צדיק, האם כדאי לאדם להתנתק לגמרי מכל העולם כולו, ולא לדעת מה קורה בעולם, אלא להשליך את כל כובד ישותו בתקשורת עם בורא עולם, או שחלק מעבודת ה’ של האדם היא לתקשר עם הסביבה, כי כך רצונו של הבורא, שהאדם ידע מכל מה שקורה בעם ישראל, ויהיה אכפת לו מזה, ויתפלל על זה? והנה אצל אדמו”ר זצ”ל ראינו שהיה שומע חדשות כמה פעמים ביום, והיה מקבל עיתון לביתו, פעמים רבות היה מכניס מהווי החיים הכללי לתוך מאמריו, כדי להסביר דברים מסוימים.

slot qris