חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

הזהר הקדוש כבסיס לגאולת ישראל – תשפ”ג

 

בסד

 

מהות הגאולה – הופעת האור האלוקי, הנוכחות האלוקית בתודעת האדם, זוהי גאולת האדם מכל הדימוי העצמי הנמוך של עצמו ושל המציאות כולה.

השלכות ותוצאות מקוות –

א)  גאולה פרטית – מעבר מאגואיזם לאלטרואיזם, מאהבה עצמית לאהבת אלוקים ואדם, רכישת אור האמונה בבורא עולם – כל זה במעשה בדיבור במחשבה וברצון.

ב)  גאולה כללית – סידור סידרי החיים החברתיים בעם ישראל ובכלל האנושות, ע”פ “ואהבת לרעך כמוך”, “ואהבת את ה’ אלקיך”. סידור ג’ הרשויות – המחוקקת, המבצעת, והשופטת, ע”פ חוקי התורה והמצוות, בדגש על חוקי האמונה ואהבת אלקים ואדם.

יל”ה: איך הזהר הקדוש יכול להביא לכל זה, הלא הזהר בכללו סובב סביב פרשיות השבוע, מבאר אותן בצורה פנימית, ותו לא?

תשובה: הזהר הקדוש הוא ספר הנשמות, מביא תקשורת נשמתית בין רשב”י ותלמידיו, אמנם זה סביב פרשות השבוע, אבל לא זו הנקודה העיקרית, אלא הנקודה היא – איך נשמות קדושות שהגיעו לדביקות וחיבור עם האור האלוקי מתקשרות ביניהן, ומבארות את העקרונות של המדרגות הרוחניות, לא מצד השערות, אלא אנשים שחיים לחלוטין את המדרגות הרוחניות וחווים אותן.

ממילא מובן שע”י לימוד של אטמוספירה נפלאה כזו, האדם נעשה מואר באור ה’, ומושגת בהדרגה כללות הגאולה בנשמתו, דהיינו תיקשור בלתי אמצעי עם בורא עולם, בצורה אינטימית וחמימה, דבר שמרים את התודעה של האדם לחוויית חיים אדירה ונדירה, וזו הגאולה הנדרשת, וכן הבאתה למרחב התודעה הציבורי.

מכאן נקל יותר ליצור אטמוספירה של אהבה וחסד ואמונה בין אדם לחבירו, ובין אדם לאלוקיו. וברור שזה הפתרון הבסיסי לזוגיות תקינה, ליחסי הורים וילדים תקינים, ובכלל לכל סוגי יחסי אנוש, ללא מחלוקות מריבות ואלימות.

הזהר הקדוש מביא רבות את הסוגים הנשגבים של המדרגות הרוחניות, המסודרות בצורה של ג’ קוים. ענין ג’ קוים נלמד בצורה יסודית בזהר הקדוש, ומחנך את האדם להבחין בב’ הפכים שנמצאים בכל משעולי החיים, החל מעצמו שבנוי מנשמה ומגוף, רצון להשפיע ורצון לגוף, שכל ורגש, דין ורחמים, איש ואשה, דתי וחילוני, שמחה ועצבות, אמונה וידיעה, יהודי וגוי, וכו’. ענין ג’ קוים מלמד את האדם לחבר את ההפכים שבתוך עצמו ובחברה הישראלית, וגם זה סוג של גאולה והשפעה, כי בזמן שאדם חושב רק על עצמו, אינו יכול להכיל את האנשים ההפוכים לו. אבל כאשר אדם לומד לגלות את הנשמה האלוקית שבו, מתמלא מרחב חייו באהבה, ויכול לחבר את כל סוגי ההפכים.

המצב הפנימי משפיע על המצב החיצוני. וכאשר המצב הפנימי של האדם הוא אמונה בבורא עולם ובאנשים, ואהבה אליהם, אז גם המצב החיצוני משתנה לגמרי, ואז עשויות להיפסק המחלוקות וכל צורות האלימות המשחיתות את חיינו.

בסוגיה של ג’ קוים יש כמה נקודות יסודיות:

  • האיבחון של ההפכים שבמצב.
  • ביטול הג”ר שבכל קצה מן ההפכים, שמשמעותו – ביטול הקיצוניות, וביאה לאמצע.
  • ריפוד האמצע עם אור דחסדים, שמשליט את הרצון להשפיע בצורה חזקה.

 

מסיבות אלו הזהר מתאר את הלימוד בו, כבסיס וגישה האולטימטיבית לגאולה, “בחיבורא דא יפקון ישראל מגלותא ברחמי”. וכן מתאר הזהר את העולם כמבול של מים הזידונים, המון כוחות של אלימות ורשע בעולם, והזהר הקדוש מתואר כתיבת נח, שחייבים להיכנס לתוכה, בכדי לשרוד את המבול הנורא שקיים בעולם, ובתודעת האדם.

נזכיר, בדרך אגב, שהיום הרביעי בנובמבר, הוא יום רצח יצחק רבין ז”ל. דבר כזה לא היה יכול להתבצע, אילו המרחב היה ספוג בלימוד עקרונות הזהר הקדוש. הזהר מקדש את פנימיות האדם, וגורס שקדושת ארץ ישראל היא קודם כל מדרגה וערך בנפש האדם, ואילו ארץ ישראל הגשמית, היא רק ענף מארץ ישראל הרוחנית, ואיננה הדבר העיקרי. כך שעיקר המלחמה על שלימות ארץ ישראל צריכה להיות פנימית ולא חיצונית. ובודאי שהזהר הקדוש שולל כל אקט של אלימות כנ”ל.

לימוד הזה”ק: יש ללמוד את הזהר, לא לגרוס אותו, את הזהר לא מורחים, אלא את הזהר צריך לטחון דק דק, ולהבין את התובנות והמסרים שלו, לנו, בני דורינו. זה שהזהר הקדוש נכתב לפני אלפיים שנה, לא אומר שהוא מיושן, כי הזהר כולו הוא מדע הנשמות, ללא שייכות לחומר זמן או מקום, כי בעולם הנשמות הבלאי לא שולט, אלא הוא נצחי ועמיד לחלוטין.

זה שהזהר הוא המפתח לגאולה, זו אינה קלישאה, אלא זו עובדה מדהימה, כי שם נמצאים המפתחות לכל קיומנו, הנפשי והפיזי, הפרטי והלאומי. כל שיטת האר”י הקדוש יושבת על הזהר הקדוש, האר”י לא הביא שום דבר מעצמו, אלא הכל על בסיס הזהר, וכן רבינו בעל הסולם.

ענין נוסף: פשט התורה והתנ”ך מלא בדברים מתמיהים, אבל הזה”ק מסביר את כללות התנ”ך בצורה נשמתית, מופשטת לגמרי מחומר זמן ומקום, גישה זו מאירה לחלוטין את כל תרחישי התנ”ך באור אחר, וכל הקושיות והתמיהות מסולקות. גישה זו מאירה באור יקרות כל מצוה ומצוה, ומגלה גנוזות נפלאות. גם זה אלמנט של גאולה, כי ללא האור הפנימי הזה, המתנגדים למיניהם ממלאים פיהם צחוק נוכח תמיהות רבות שיש בפשט התורה ובמצוות.

slot qris