חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

הורים נסתרים / שיר מאת הרב גוטליב שליט”א

כסלו התשפ"ד

 

בסד

 

איפה אבא?

איפה אמא?

ילדתי, אסור לענות לך.

הוראות מגבוה.

 

מתיפחת, הרגשת יתמות,

אין לי מקום בעולם,

אין לי נשמה לחזור אליה,

אנא אני באה?

 

איפה את אמי יקירתי, שכינתי,

איֵך מקום השראת האור, הכלי,

הייתי נאספת תחת סינורך הריחני,

מוגנת, נחבאת תחת תמימותך,

מעוטפת בעוצמת אהבתך,

מריחה את טהרת קדושתך,

וכעת אינך, נתרחקת למחוזות נסתרים,

 

וגם אבינו, ריבון כל המעשים, איננו,

נסתלק לשמי השמים העליונים,

נטש את בניו ובנותיו.

איך יתכן שאבא יטוש את צאנו?

את ילדיו הרכים משאיר יתומים?

ביוזמתו המלאה,

בתכנון קר, שבא ממנו אלינו.

אבי ואמי על מי השארתם אותי?

איך מלאכם ליבכם,

לשכוח את עצמכם?

איך לא חמלתם?

איך לא נקרע ליבכם,

להביא אותי לעולם,

ואח”כ להשאירני עזובה,

נשמה מכובה,

כערער בערבה?

slot qris