חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

הגדרת גברים ונשים על פי התורה – תשפ”ג

 

בסד

 

א)   טבע – הזכר רצון להשפיע, הנקבה רצון לקבל. תיקון הטבע – הזכר עוסק בקבלה והמשכת האורות, הנקבה עוסקת בהשפעה בויתור, בהתבטלות.

ב)   גבר – סמל לכח ולתקיפות, יוזמה, אקטיביות, נתינה. אשה – סמל לחולשה לעדינות לפאסיביות לקבלה. הסימן – אבר הרביה הביולוגי של הגבר הוא בולט, ואבר הרביה של האשה הוא שוקע, מין בית קיבול.

ג)   מסובב – הגבר חייב בכל המצוות, האשה פטורה מרוב מצוות עשה. מצוות עשה שהזמן גרמן, יכולה לקיים אם רוצה, אבל בעקרון, אינה צריכה.

ד)   שורש הדבר – כי הזכר בעולמות הרוחניים משתמש ברצונות דקבלה, ולכן צריך ריסון ושליטה עצמית, וזה תפקיד המצוות. משא”כ, הנקבה הרוחנית משתמשת דווקא ברצונות דהשפעה, ולכן אינה צריכה כ”כ לריסון ושליטה עצמית.

ה)   זו גם הסיבה שהגבר תמיד היה מופקד על המאמץ להשיג מזון וכסף למחיה, משא”כ האשה תמיד היתה בבית, עסוקה בגידול הילדים.

ו)   אולם בשנים האחרונות חל מהפך במרחב הציבורי, נשים הופכות להיות יותר ויותר דומיננטיות, פעילות, קובעות, מנהלות. שורש ענין זה הוא בפסוק “והיה אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה שבעתיים כאור שבעת הימים”. פסוק זה מדבר על ההתהפכות הפמיניסטית שמתרחשת, כי גם בעולמות העליונים יהיה מהפך.

ז)   הלבנה מרמזת על האשה, שאין לה אור מעצמה, אלא מבעלה, ואילו הגבר מרומז בחמה, שיש לו אור ואנרגיה מעצמו. ואומר הפסוק: אשר בחברה העתידית, הלבנה תהפוך להיות גוף מאיר כמו החמה, “והיה אור הלבנה כאור החמה”, ואור החמה יאיר שבעתיים יותר, ויהיה משותף באור הלבנה.

ח)   כמובן, שהכל צריך להיעשות בהתאם לחוקי התורה והמצוות, ואז יצליח מאד, כי זה רצון הבורא, שהאשה תהפוך להיות הנתון המרכזי בכל העולמות, מתוקן ומאיר, אבל משולב באהבה ובהתמזגות נפשית וגופנית יחד עם הזכר.

slot qris