חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

האני האמיתי טמון במחילות עפר \ נחום לוי

בסד

האני האמיתי טמון במחילות עפר

האני האמיתי של האדם כולו רצון להשפיע ואלוקות, אבל הוא טמון בתוך אפשרויות המחילה של האדם. כלומר: הכעסים של האדם, והאנרגיות השליליות של האדם, על כל מה שנדמה לו כרע אצל אלקים, ואצל עצמו, ואצל הזולת, כל זה מחכה למחילה, שהאדם ימחל ויסלח לכל הרע הזה, ע”י שישיג אור של אהבה מהשי”ת, ואז ימחל לכולם, כי יבין שכולם בעצם אוהבים ביותר, וכולם קדושים מצד האלוקות שבהם, והכל אחד, והכל מתאחד, ועי”כ מתגלה האני האמיתי.

מחילות – מחלות, המחלות מסתיימות ע”י מחילות, ואז נעשות החלמות של נפש האדם.

המחילות הן של עפר, כלומר נדמות בעיני הרצון לקבל שלנו כנמוכות ביותר, כעפר שכולם דורכים עליו. אבל דוקא בתוך המחילות, נמצא האור הגדול. ולכן כתוב: לעתיד לבוא, הרשעים יבואו במחילות עפר מפני פחד הוי”ה, ומהדר גאונו, כי יהיו מוכרחים למחול על כל הרע והרשע שמציק להם, מרוב האור האלוקי שיאיר להם, וימלא אותם באהבה ובאחדות.

 

slot qris