חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

אני

בס”ד

 

אני

אני נפש אלוקית נצחית, שרוצה רק להשפיע.

זו המהות האמיתית הפנימית שלי.

א”כ מנין נובעים כל היצרים האגואסטיים שלי? לא ממני, אלא מהנפש הבהמית, שהיא רק קליפה חיצונית עלי. והיא מפריעה לאני האמיתי שלי להתגלות.

אני רצון לקבל הנאה ותענוג, נפש אלוקית משמעותה רצון לקבל הנאה ותענוג מנתינה והשפעה ואהבת הזולת. נפש בהמית משמעותה רצון לקבל הנאה ותענוג מקבלה לתועלת עצמית.

מנין עצבות? מזה שהקליפה החיצונית של התאוות והיצרים שולטת עלי, ומנהיגה אותי בדרך שאין בה שום משמעות אמיתית. אבל האני האמיתי שלי, הוא הרצון האלוקי, להשפיע ולתת ולאהוב, האני האמיתי שלי הוא חלק מן האור האלוקי, ואינו מותנה בשום דבר, אלא הוא מציאות מוחלטת של טוב נפלא.

א”כ עוז וחדוה במקומו, אין שייכות לעצבות, לדאגות, לחרדות.

אני נפש אלוקית, מצד עצמותי אני שבת ואני תפילין ואני קודש הקודשים, כרגע אין זה מגולה, אבל לעתיד לבוא יתגלה כל זה אצלי, וגם אראה זאת בכל בני האדם כולם, אחי ואחיותי היהודים, ואפילו בשאר האנושות כולה.

אני נפש אלוקית, מרגישה בזעזוע כל זיוף ונטיה מן האלקים, לפיכך אל לי לזעזע אותה, ואל לי לשבור אותה, למה לי להדבק בשטויות הגשמיות, שאין בהם ממש, הבה נידבק רק בתורת הוי”ה, הבה נידבק באהבה במעשים טובים, ובהפקרת כל גופי לדבר הוי”ה.

שלי שלך ושלך שלך, הבה נפקיר את עצמנו לטובת כל בני העולם, יחי המלך השי”ת, ורק בו נדבק.

גם אם חטאתי, רצחתי, נאפתי, יש חזרה בתשובה, פשוט לדעת שזה לא אני, אלא קליפה חיצונית בלבד, ואילו אני האמיתי טהרה וקדושה, מבלתי יכולת לשרוט אפילו עלה על עץ.

סכיזופרניה – ראיה מעוותת של המציאות שלי עצמי, ראיה דמיונית כאילו אני עצמי שלילי ומושחת, וממילא ראיה מעוותת של המציאות החיצונית. תיקון והחלמה – ראיה אמיתית של האני האמיתי שלי, האני האלוקי, מי שרוצה רק להשפיע ולתת. שמיעת קולות של אהבה וחיבוב, במקום קולות של איום ורציחה.

“השיבנו אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם”.

slot qris