חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים – חשון תשפ”ג

 

בסד

 

אדם חולה, שאינו מצליח להבריא, צריך להיעזר ברופא מקצועי, מישהו אובייקטיבי, שמחוץ למעגל שלו. לסמוך עליו, ולמסור את עצמו אליו, בהתבטלות, בכדי לצאת ממערבולת המחלה שלו.

כמו”כ ברוחניות, המשנה אומרת: עשה לך רב וקנה לך חבר. כולנו סוג של חולים ברוחניות, אין לנו אמונה בה’, ולפיכך אנו נתקלים ונופלים ומתרסקים בכל שלב בחיינו, חוטאים ופושעים, ומעליבים ועולבים, אין לנו רצון להשפיע, אלא רק רצון לספק את עצמנו, ולפיכך גם המרקם שבין אדם לחבירו אצלינו לקוי ביותר. המון מריבות וגירושין ומחלוקות וכו’.

רבים מאיתנו מבולבלים, מטושטשים, חרדים ופוחדים – מה יהיה איתי הסוף? קוראים את דברי רבותינו, אבל פעמים רבות הדברים יוצרים סוג של עומס על הלבבות והמוחות, העסק של עבדות ה’ נראה כבד ומסובך מידי, גדול עלי, ומה עושים?

יש הרבה דאגה ובלבול וערפל ואובך וכבידות נפשית, אין בהירות.

זאת העצה שנתנו חכמי המשנה – עשה לך רב וקנה לך חבר. אין עצה אחרת, אלא או דרך תורה או דרך יסורים, דרך תורה היא לקחת רב וחבר, לקחת סוג של קאוצ’ר ומנהיג, מישהו אובייקטיבי שרואה אותך מחוץ למעגל שלך, ועוזר לך, ואתה צריך להתבטל אליו ולשמוע את הוראותיו, אפילו אומר לך על שמאל שהוא ימין, ועל ימין שהוא שמאל. אין פשוט עצה. כמובן שאדם רשאי לקחת את הרופא היותר טוב, ואת הרב היותר נכון ומתאים למצבו. כמובן שכדאי לקחת אדם רוחני, שאין לו ענין עם עצמו, ולא לוקח כספים על כל דבר, אלא רק דואג לזולתו. להיצמד לאדם כזה, להקפיד לשמוע את כל הוראותיו, לא להתחכם איתו, כי כל התחכמות או זלזול בדבריו, עלול להיות אסון עבור החולה.

זוהי דרך המלך של התורה, כל דור מקבל תורה מן הדור הקודם, עד משה רבינו עליו השלום, שקיבל מפי השכינה עצמה, והדברים בטוחים ומאירים ואמיתיים, ואפשר לסמוך עליהם. בתנאי שהרב עצמו הוא אדם ראוי כנ”ל.

האפשרות האחרת היא יסורים נוראים, ותעיה במשעולי החיים, בבלבול גדול, כצאן ללא רועה. אדם שאינו רוצה להתבטל כלפי רב, מסיבותיו הוא, א”כ דומה לאדם שרוצה לרפאות את עצמו, כי אינו סומך על אף אחד אחר, ונידון ליסורים מרובים, עד שילמד ויצליח לרפאות את עצמו, אם בכלל.

לפיכך, אני ממליץ לכל חולי הנפש למיניהם, למצוא את הרב הנכון, עמ”נ להיות נידונים לחיים, ולא למוות.

slot qris