חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

אין אשה מוצאת מנוחה אלא בבית בעלה תשפ”ג

   מכתב של אשה

 

בסד

 

כשהגמרא קובעת את האקסיומה “אין אישה מוצאת מנוחה אלא בבית בעלה”, יש פה לעניות דעתי גם מסר לגבר:

אם אשתך רוצה להתגרש, סימן שכל כך קשה לה איתך עד שהיא מוכנה לעשות מעשה שהוא ממש כנגד הטבע שלה!!  …זה צריך לעורר את הבעל להבין שהמצב חמור, ולעשות חשבון נפש גדול ולתקן כל מה שצריך מצידו.

דבר נוסף:

לכל הגברים שלא רוצים להתחתן, או שרוצים להתגרש… הם פשוט לא מבינים למה באו לעולם…

הרי אנו כיהודים יודעים שכאן זה רק הפרוזדור, והעיקר הוא העולם הבא ובאנו כאן לצורך תיקון הנפש כדי שהנפש אחרי 120 תוכל להנות עונג נצחי.

לצורך התיקון צריך הגבר לישא אישה. האישה היא זו שניתנה לו כעזר לתיקון נפשו, ועל ידי החיים היומיומיים איתה, אם זוכה, יוכל לתקן נפשו.

לכן מצווה הגבר לחפש את האישה, היא אבדה שאבדה לו.

לכן עליו לקנותה ממש.

זה האינטרס שלו להינשא ולחיות ולכבד את האישה.

הוא צריך לפעול שיהיה לה טוב איתו. זה האינטרס שלו!! לכן הוא צריך לקנות לה בגדים ותכשיטים בחגים ולכבדה יותר מגופו ועוד ועוד..

ולא כפי שאנשים חושבים שקנו אישה זה כמו לקנות חפץ או כבשה.. או שפחה… זה ממש לא כך!! אישה היא דבר יקר!! שעל ידו זוכים לנצח.

לכן כל אלה שרוצים להיות חופשיים מעול אישה, אינם נוהגים כפי אמונתנו כיהודים, והם עמוק עמוק בכיסו של הס”מ… שנותן להם תענוג בחופש מנישואין.. העיקר שיעברו את כל ה-120 ולא יזכו לתיקון הנפש…

אלה הפראיירים האמיתיים…

ממש בניגוד למה שאומרים היום ברחוב… שהנשואים הם הפראיירים…

אני חושבת שאלו נקודות שחשוב מאוד שהציבור ידע… הרבה יהודים טובים לא יודעים את זה, אפילו דתיים..

slot qris