חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

איך מתגלגל האדם עד תיקונו תשפ”ג

 

בסד

 

הנחת יסוד לכל הענין הזה היא – כפי שהבורא נצחי, כך גם האדם נצחי לגמרי. לכן בפיסיקה אנו מוצאים את חוק שימור האנרגיה, ששום אנרגיה לא הולכת לאיבוד, אלא רק מחליפה מצבים וצורה. ממילא יוצא שהנשמות רק מחליפות גופים, אבל אינן מתות כלל. כאשר נשמה לא סיימה את המוטל עליה לעשות, אזי היא צריכה לשוב שוב לעולם הזה, עמ”נ להתנסות בניסיונות חדשים, בכדי לתקן את עצמה. כמובן, כדאי לאדם לנסות לסיים את תיקונו, בכדי לסיים את תיקונו ולא להתגלגל שוב לעולם הזה, כי אין זה תענוג כ”כ גדול לחזור לעולם הזה.

מחקרים רבים פורסמו אודות גלגולי נשמות באופנים שונים, בין השאר דרך היפנוזה, המהפנטים מסוגלים להחזיר את המטופלים לגלגולים קודמים, והם מספרים סיפורים מדהימים ומדויקים מן העבר, וכן לגבי העתיד. למשל: אשה מוסרת שהיתה כבר 86 פעמים כאן בעולם הזה, בלבושים שונים, לפעמים בתור זכר, ולפעמים בתור נקבה, חוותה חוויות שונות. היא מוסרת דוחות על יועצים רוחניים, שיועצים ומדריכים אותה בכל דרכיה המסועפות.

כמובן שאין אלא את בורא העולם בלבד, אלא שבורא העולם מלובש פעמים רבות במלאכים ושליחים שונים, עמ”נ להעביר מסרים לנשמות, באם הנשמות עדיין אינן מזוככות, ואינן מתוקנות כראוי, בכדי לפגוש אותו עצמו. ולכן האדם מוזן ע”י גורמים שונים, שמצטיירים בדמיונו, וכן ע”י חלומות וסוגים שונים של אינטואיציה והרגשות כאלה ואחרות. אבל האדם אשר זוכה, יודע להתמקד בבורא העולם בכבודו ובעצמו, ורק ממנו לקבל הדרכות והוראות. “כדבר איש אל רעהו, כן דיבר הוי”ה במשה, פנים אל פנים”.

זהו גם ההבדל בין נשמות ישראל לנשמות אומות העולם, ההבחנה הזו בין השי”ת עצמו, לבין שליחים והתלבשויות שונות.

יש סיפורים כאלו לרוב, אבל נראה רק כגלגולים של סיפורי חיים שונים, הרפתקאות ומאורעות שונים של גברים ונשים, ללא מטרה נראית. אבל לפי היהדות, מטרת כל הגלגולים היא לא סתם להעביר עוד ועוד סדרות של חיים, אלא לתקן את עצמי עמ”נ להדבק בבורא עולם. אבל אצל אומות העולם הדברים הללו, כלל לא מודגשים וידועים.

מטרת כל יצורי אנוש להגיע לתיקון מירבי של “ואהבת לרעך כמוך”, “ואהבת את ה’ אלקיך, בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך”. ובאם אדם לא הצליח לעשות זאת בגלגול זה, צריך להמשיך ולהתגלגל לחיים חדשים, עד שיסיים את תיקונו.

פעמים רבות אדם מגיע לעולם עם תנאים יסודיים גרועים מאד, כגון: אב ואם מושחתים ומייסרים, או בן זוג או בת זוג סדיסטים וכו’, ופעמים רבות הצרות באות בזוגות ובשלשות, ואינן מתחלקות בשווה אצל כל הנשמות. הסיבה היא – שנשמות אלו צריכות לעשות תיקון מסוים, ולכן מעבירים את הנשמות הללו ניסיונות, לעיתים קשים ביותר, בכדי שהנשמות הללו תקבלנה עליהן עול מלכות שמים באהבה ללא תנאי, במסירות נפש.

והיה אם עמדו במשימות שלהן, הן זוכות למעמד רוחני גבוה ביותר, ע”י הזיכוך שעברו כאן בעולם הזה. כמובן שהכל כדאי בכדי לזכות להיכנס לאורו יתברך, אלא שכאן, בעולם הזה, פעמים רבות איננו מסוגלים להעריך נכון את גודל ההזדמנות הנפלאה אשר ניתנת לנו, ואנו רוצים להתפטר מן הניסיונות. ואנו בוכים מרה על מר גורלנו, שנפלנו מן הפח אל הפחת, ואין אנו מסוגלים להאמין, שכל זה בא מאת בורא העולם לטובתנו. אנו מחפשים להתפטר מן הכאבים הללו, ע”י טיפולים שונים שאנו עוברים. העיקר להתפטר מן הכאב, אנו מבוהלים מאד מכאבים כאלו, אבל, כאמור, אין אנו ממוקדים בכוון הנכון.

יש לפעמים שנשמה של אדם גדול מתחלקת לכמה חלקים, בכמה בני אדם, בכדי שתיקונו יתחלק לכמה אופנים, ולכמה סוגי ביטוי, גם כל חלק נכנס באדם אחר, בהתאמה, לצורה ואופי התיקון הנדרש. ודברים אלו יכולים להיות מושגים רק ע”י אנשים גדולים, להבחין שבכמה בני אדם נמצאים חלקים של נשמה אחת והם אמורים להשלים זה את זה.

יש לפעמים, שנשמת האדם מתגלגלת בחייו עצמם, ממצבים של קדושה למצבים של טומאה, כי מה שיש במקרו יש במיקרו, כפי שיש גלגולים לפי הצורך במקרו, כך גם בפרטי חיי האדם נשמתו מתגלגלת במצבים שונים, והכל עמ”נ לעבור תיקון, לפעמים חייבים לעבור מצבי טומאה, עמ”נ ליצר חושך נורא, כי יתרון האור ניכר דוקא מתוך החושך.

slot qris