ה’ מצווה את משה ואהרן במדבר למנות את בני ישראל: בני עשרים
ומעלה,יוצאי צבא וזכרים. מה עניין מניין זה? מדוע רק זכרים?
מה בדיוק מצווה ה’ למנות?
באיזה אופן מתאפשר תהליך הגילוי האלוקי?
שיעורו של הרב אברהם מרדכי גוטליב בפרשת במדבר תש”פ

Cart
  • No products in the cart.