תפילה על החבר או שמחה בעבודה ?

שאלה

כבוד הרב, רציתי לשאול אם קרה לחבר משהו שלא נוח לו, אבל עוזר לי בעבודת ה’. האם אני אמור לשמוח בזה או לא?

תשובה

אתה אמור להגיב בב’ זמנים: בזמן של תפילה להצטער על מה שקרה לחבר, ולבקש מהשי”ת שירחם ויעזור לו. ובזמן של הימין, אתה צריך להודות לה’ על העזרה ששלח לך בעבודת ה’.

ידידך אברהם מרדכי גוטליב