חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

החיוב לגבר להיות נשוי

שאלה

שלום לרב

רציתי להבין מהי כוונת חז”ל כשאמרו שאדם שאינו נשוי הוא נחשב כפלגא גופא?
בעקבות גמ’ בפסחים קי”ג
שבעה מנודים לשמים: ואלו הן יהודי שאין לו אישה, ושיש לו אישה ואין לו בנים?

אזי לא הבנתי מהו הנידוי? ואם הוא נשוי איך הוא עדיין מנודה? ואיך זה מתבטא שכשאדם נשוי הוא מתחיל להיות בעל עבודה

שבת שלום

תשובה

ל……… שלום

בענפים הגשמיים הדברים פשוטים, אדם ללא אשה אינו מקיים מצוות פרו ורבו, ולכן הוא בנידוי, כי כופר במצוות הבורא. וגם אם יש לו אשה ואין לו ילדים, סימן שאינו נמצא במצב טוב, דלכן אינו מצליח להביא ילדים לעולם, וא”כ עדיין נמצא במצב של מרידה בבורא, ולכן הוא בנידוי. כל זה נמשך מרוחניות, דחייב להיות לכל אור כלי, וללא כלי, האור הוא מופשט ותלוש, ואינו בא לידי מימוש. ולכן כל זכר צריך שתהיה לו נקבה. וגם אם יש לו נקבה, אבל אין לו בנים, נמצא שיש לו כלי, אבל אין הכלי מתוקן כראוי בבחי’ השפעה, ממילא אינו יכול להמשיך הבנות חדשות בתורה, וע”כ עדיין הוא בנידוי, דהיינו מרוחק מהעליון יתברך.

ידידך אמג

slot qris