חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

ספר הזהר הקדוש עם פירוש הסולם המבואר – הקדמת הזהר – כרך ב’

ספר הזהר הקדוש המבואר מהתנא האלקי רבי שמעון בר יוחאי זיע”א הקדמת ספר הזהר עם פירוש הסולם מאת המקובל האלקי רבי יהודה לייב הלוי אשלג זיע”א מבואר בביאורים הנפלאים של תלמידיו:

ברכת שלום – מאת כ”ק אדמו”ר הרב”ש הלוי אשלג זיע”א

יד בנימין – מאת רבי בנימין סינקובסקי זצ”ל

ועוד נוספו על כל אלו:

זהר הרקיע – ביאור עיוני על בסיס כלל כתבי בעל “הסולם”

זהר העבודה – ביאור שווה לכל נפש על דרך עבדות ה’

מאת רבי אברהם מרדכי גוטליב שליט”א

140.00

slot qris