ספר ההקדמות לחכמת האמת

ספר ההקדמות לחכמת האמת

עם הביאורים אור ברוך ואור שלום מאת הרב”ש זצוק”ל

ועם הערות וביאורים מאת הרב גוטליב שליט”א

כולל בתוכו את:

הקדמה לתלמוד עשר הספירות

הקדמת פי חכם

הקדמה לספר פנים מאירות ומסבירות

מבוא לספר הזוהר

הקדמה לספר הזוהר

מבוא קדמון לספר הזוהר

פתיחה לפירוש הסולם

120.00

↓ 20%