חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

מדי יום אנו מברכים: “ברוך אתה ה’ אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לעסוק בדברי תורה“. אפילו עסק בלבד, ללא הבנה עצומה, רק עצם ההתעסקות עם דברי תורה, מקנה לאדם את האור האלוקי שבתורה. כי “ישראל ואורייתא וקוב”ה חד הוא”, הנשמה הישראלית, ואור התורה, והקב”ה, הכל דבר אחד, המלובש זה בתוך זה, וזה מתייחד ומתגלה בזה.

slot qris