חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

אין הרצון לקבל נקבע בנאצל,אלא ע”י התעוררותו לקבל מכח עצמו.-האור מוציא לאט לאט את הרצל”ק מתוכו.

כללות כל העולמות שבמחשבת הבריאה,נקרא אור א”ס.והכולל של המקבלים אשר שם נקרא מלכות דא”ס.-הן האור והן כל המקבלים שבעולמות מושרשים בא”ס ב”ה.

אע”פ שנצטמצמה רק מבחי”ד,נסתלק האור גם מג’ הבחינות הראשונות.אח”כ חזר והמשיך קו אור מג’ הבחינות הראשונות,ובחי”ד נשארה חלל פנוי.

כל נושאי הקורס

slot qris