חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

בטרם נאצלו הנאצלים ונבראו הנבראים היה אור עליון ממלא את כל המציאות:בטרם נבראו הנבראים:איזה מציאות יכולה להיות?

עלה רצון להצטמצם כדי להוציא לאור שלמות פעולותיו:היתכן שהיה חיסרון ח”ו באור א”ס ?

ומהי הנקודה האמצעית ששם היה דבר הצמצום,הן נאמר שאין שם ראש וסוף,איך יתכן אמצע?

כל נושאי הקורס

slot qris