חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

תנועה רוחנית,פירושה התחדשות של שינוי צורה.

זמן הרוחני,פירושו מספר מסוים של חידושי שינוי צורות המסובבים זה מזה.קודם ואח”כ,פירושם סבה ומסובב.

כל החומר המיוחס לנאצל הוא הרצון לקבל,ומה שיש בו יותר מזה מיוחס למאציל.

הרצון לקבל הוא צורה ראשונה של כל מהות,וצורה ראשונה אנו מגדירים בשם חומר משום שאין לנו השגה במהות.

כל נושאי הקורס

slot qris