“ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה”
לשם מה צריכים אנו לדעת את שמות בני ישראל, מה, התורה היא פרוטוקול ח”ו ?
מה יכול להגן על האדם בתוך הירידה למצרים, למצבים הנמוכים בחיים?
מה עניין שבעים נפש?
שיעורו של הרב אברהם מרדכי גוטליב בפרשת שמות תשע”ד

כל נושאי הקורס

Cart
  • No products in the cart.