מדוע מבקש ה’ למנות את עם ישראל?
מדוע מונים מטבעות ולא אנשים?
מדוע יש שליטה לסיטרא אחרא בדברים שאותם מונים וכיצד ניתן להינצל מכך?
מה מייצג הכסף-מחצית השקל בעבודת ה’?
שיעורו של הרב אברהם מרדכי גוטליב בפרשת כי תשא תשפ”א

כל נושאי הקורס

Cart
  • No products in the cart.