יתרו שהיה עובד עבודה זרה, כששמע על הצלחת עם ישראל החליט להסתפח אליהם.
מה המשמעות הפנימית של הדבר?
לאן שלח משה את ציפורה ולמה?
מה משמעות השם ציפורה?
שיעורו של הרב אברהם מרדכי גוטליב בפרשת יתרו תשע”ה

כל נושאי הקורס

Cart
  • No products in the cart.