ויקהל-בגשמיות זהו קיבוץ של אנשים יחד. מה המשמעות הפנימית של הדבר?
מה המשמעות של לא לעשות מלאכה בשבת?
מה פועל הצדיק בעם?
שיעורו של הרב אבהם מרדכי גוטליב בפרשת ויקהל תשע”ד

כל נושאי הקורס

Cart
  • No products in the cart.