שלש פעמים ביום מקדשים קדושה:קדוש קדוש קדוש.

כנגד שלשת סוגי העבודה:אברהם יצחק ויעקב-עבודת שלש הקוים היא הבסיס ליהדות !!

כל נושאי הקורס

Cart
  • No products in the cart.