שרש הבעיות בנושא הזוגיות והנישואין לדברי הרב נמצא בגישה הרווחת בציבור שניזונה מסרטים,רומנים סיפרותיים ודמיונות.גישה שגויה שמבוססת על אינטרסים עצמיים ונסיון להתאים את בן\בת הזוג אלי.

דרך הקדושה:כל אדם צריך לבדוק ,למצא ולהתרכז במעלות של זולתו ובחסרונות של עצמו ולנסות להתאים את עצמו לבן\בת הזוג.

כל נושאי הקורס

1 מ 2