חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
לימוד קצר ומעשי של ההלכות הבסיסיות עם ביאורים על דרך הפנימיות. ההלכות המעשיות על כל פרטיהן נמשכות מהספירות בעולמות העליונים, וסודרו לנו על ידי המאציל כחלק מתיקוננו וכביטוי לקשר בינינו לבין הבורא. אם אדם מקיים את התורה והמצוות גם ללא שום הבנה והרגשה, בצורה הפשוטה ביותר, יהיו לו קשר והארה אלוקית גם בקיום המעשי הזה בלבד. ההלכה מאפשרת לאדם לבנות תשתית של קדושה בחיי היום יום וליצור סביבה להתפתחות רוחנית אמיתית. כותב הרב ברוך שלום אשלג זצ”ל: “כמו בגשמיות, אם האדם יכוון כוונת האכילה או כוונת השתייה, ולא יאכל וישתה במעשה ממש – הוא ימות, כמו כן אם האדם לא יקיים תורה ומצוות במעשה, אז לנשמה שלו, המקבלת מזונות ממעשה התורה והמצוות גם כן לא יהיה ממה לחיות” (ברכת שלום מאמרים תשנ”א, מאמר ‘אמת ושקר בעבודה’).

כל נושאי הקורס

slot qris