חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

החברה שלנו עשויה מגוונים רבים, יש אנשים יותר משתתפים בפעילויות השונות, יש אנשים פחות משתתפים. יש אנשים יותר לומדים, יש אנשים יותר בעלי חסד, יש גם וגם, יש לא זה ולא זה, אלא פשוט באים להתפלל וכדומה.

אנו צריכים להביט על כולנו, כל הסוגים כולם, כקבוצה אחת, כאשר לכל אחד יש את היתרון שלו, וגם חסרון שלו, ומכל זה צריכים לבנות פאזל אחד גדול, שחלקיו מתחברים אלו עם אלו. ואם חלק אחד אינו במקומו הכל זז, וא”א לבנות דבר יציב, לכן אנו צריכים את כולם, כל אחד עם תכונותיו ונטיותיו הפרטיות. כמובן כל חלק בפאזל מתחבר לחלק התואם לו, ואינו יכול להתחבר עם חלקים שאינם תואמים, ולכן גם בתוך הקבוצה עצמה, יש חברויות וחיבורים שונים של תת קבוצות, וזה טבעי לגמרי, וכך צריך להיות.

אבל באופן כללי, אנו כולנו קבוצה אחת, וצריכים להביט על כל חלקי הקבוצה בעין יפה ואוהבת, ולקבל כל אדם כמות שהוא. כפי שאדם מקבל את הבנים שלו, כל אחד כפי שהוא באהבה גדולה, כך גם אנו צריכים לעשות

אנשי חוץ לארץ אומרים שאצלם אין כ”כ הרבה הבדלים כמו שיש פה, חסידים, ליטאים, חבדניקי”ם, ברסלבים, ספרדים, אשכנזים, כיפות סרוגות, וכו’ וכו’. מדוע? מטעם שהם מוקפים בגוים, ויש להם סכנות רבות מן הגוים, בגוף ובנפש, וממילא אין כ”כ מקום להבדלים הללו שם, למרות שודאי יש הבדלים, אבל כולם מרגישים יותר כקבוצה אחת, ופחות קנאים לאג’נדה הפרטית.

כך גם אנו צריכים לחבב את כל חברי קבוצתנו, וכנגד כל מה שקורה בחוץ, אנו צריכים להתאחד ולהתחבר, ולהבין שכולם נשמות יקרות. וזאת בלי לוותר על הזכות הודאית של כל אחד, להתחבר יותר למי שיותר מתאים לו בתוך הקבוצה.

וכמו”כ צריכים לחבב לכל יהודי, גם אם לא שייך בכלל לקבוצתנו, ואין לו שום שייכות לעקרונות אליהם אנו מתחברים, אבל כולם בניו ובנותיו של הקב”ה וודאי צריך לחבב את כולם, ולהסתכל על החיובי ולא על השלילי.

שאלה: האם אפשר לחייב מישהו לעשות דברים בתוך הקבוצה? הלא יש תפקידים שונים, מדוע שרק מעט אנשים ישאו בעול, האם לא צריך לחייב את כולם, מכח תקנון מסוים?

תשובה: אינני מכיר את המושג לחייב אדם אחר, חוץ מהקב”ה שמחייב אותי, וחוץ מאני עצמי שמחייב את עצמי.

אני מכיר את המושג הידברות בין אדם לחבירו, כלומר: אם יש לך רעיון מסוים לגבי אדם שנראה לך שאינו ממלא את חובותיו, אתה צריך לדבר איתו בשיא החברות והנעימות, להכיר אותו, להבין אותו, ולראות מה קורה איתו. אולי יש לו קשיים עצומים מאחוריו, בגשמיות? בנפשיות? מה אתה יודע מה קורה אצלו בבית? מה אתה יודע מה קורה אצלו בנפש?

ואחר ככלות הכל, אינני סבור שאפשר לחייב, אלא רק לבקש ולהציע, ואם אדם אינו רוצה, צריך לדון אותו לכף זכות. זו הוראת היהדות (גם אם אדם חותם על תקנון מסוים, יש אנשים שלא תמיד יוכלו לממש את התחיבויותיהם שעליהם חתמו).

– – –

(מתוך שיעור שנמסר ב-י״ב תשרי התשפ״ב, 18.9.2021)

כל נושאי הקורס

1 מ 2

slot qris