צו לשון זירוז. מה צריך לזרז ולמה?
מהו חסרון כיס ע”פ הרב”ש זצוק”ל?
במה נבחנת הנאמנות?
כיצד בונים באדם רצון אמיתי לעבוד את ה’?
שיעורו של הרב אברהם מרדכי גוטליב בפרשת צו תשע”ד

כל נושאי הקורס

Cart
  • No products in the cart.