הציווי הוא לדורות-שתהא האמונה כאש יוקדת
כיצד שומרים על אש האמונה?
מה צריך האדם לזבוח בפנימיותו?
כיצד מחזקים את ההשתוקקות לעבודת הבורא?
שיעורו של הרב אברהם מרדכי גוטליב בפרשת צו תשע”ד

כל נושאי הקורס

Cart
  • No products in the cart.