הציווי הוא לדורות-שתהא האמונה כאש יוקדת
כיצד שומרים על אש האמונה?
מה צריך האדם לזבוח בפנימיותו?
כיצד מחזקים את ההשתוקקות לעבודת הבורא?
שיעורו של הרב אברהם מרדכי גוטליב בפרשת צו תשע”ד

Cart
  • No products in the cart.