על מה מרמזת אות א’ קטנה במילה ויקרא?
קשר ארעי עם הבורא מול קשר קבוע
מהי עבודת הקרבנות בפנימיות האדם? מה צריך האדם להקריב?
שיעורו הנפלא של הרב אברהם מרדכי גוטליב בפרשת ויקרא תשפ”א

כל נושאי הקורס

Cart
  • No products in the cart.