ויקרא אל משה
לעתים כתוב בתורה ויקרא ולעתים ויקר. מה ההבדל?
כיצד תתכן מציאות של קבלת מסרים מהקב”ה אך ללא קשר אישי עם ה’?
זיהוי הרצונות שבתוכנו-עשיה מצד הרווח העצמי מול עשיה מצד אהבת ה’
שיעורו של הרב אברהם מרדכי גוטליב בפרשת ויקרא תשע”ד

כל נושאי הקורס

Cart
  • No products in the cart.