פרשה פותחת בכך שה’ מדבר אל משה בהר סיני ומפרטת את מצוות השמיטה
מה עניין שמיטה להר סיני?
איפה ניתן לראות בתורה את מחזוריות המספר שבע?
למה נועדה השבת, מה מטרתה?
שיעורו של הרב אברהם מרדכי גוטליב בפרשת בהר תשע”ד

כל נושאי הקורס

Cart
  • No products in the cart.