חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

למה כתוב פעמיים אמירה, לשון כפולה אמר ואחר כך ואמרת?
אסור לכהן להיטמא למת מלבד לאנשים הקרובים אליו. מדוע התורה התירה זאת?
הרצון לתת באדם הוא חלק הכהן שבו, הוא הנפש האלקית-
באיזה מצבים מותר לנפש האלקית להתחבר עם הטומאה?
למה דוקא בפסח התירו לעשות חג פסח שני?
שיעורו של הרב אברהם מרדכי גוטליב בפרשת אמור תש”פ

slot qris