מי הם השופטים והשוטרים בפנימיות האדם ומה תפקידם? מהם השערים?
מהם שניי בעלי הדינים הנמצאים בתוך האדם?
מה הקשר בין השמירה על חוקי ה’ לבעלות שלנו על הארץ וליכולת התפקוד שלנו בכל התחומים?
שיעורו של הרב אברהם מרדכי גוטליב בפרשת שופטים תשע”ד

כל נושאי הקורס

Cart
  • No products in the cart.