חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

אנו מחויבים להקים מערכת שפיטה צודקת עבור העם
על מה מבוסס הצדק? מהו הכוח שצריך להניע את המערכת הזו?
ירושת הארץ תלויה במערכת שיפוט ושיטור הוגנת, מה הקשר הרוחני בניהם?
איך יוצרים מערכת אכיפה טובה? איך מנטרלים או מחלישים את היצר החייתי באדם?
לאור כל האירועים המזעזעים שאנו עדים להם יום יום, מהו החינוך הנצרך לנו באמת?
שיעורו של הרב אברהם מרדכי גוטליב בפרשת שופטים תש”פ

slot qris